Tot nu toe zijn er twee artikels verschenen over de Tramstraat.

Een in de Miba en een in Modelspoormagazine.

 

Modelspoormagazine
Nederlandse tekst


Miba
Duitse tekst