Het havendiorama Voor foto's klik hier


Het echte werk begon met de bouw van het havendiorama. Na veel lezen, bezoeken van tentoonstellingen en het bouwen van een modelbaan op zolder werd het tijd om te kijken hoe ver ik was in het bouwen van scenery. In 1990 werd een dioramawedstrijd uitgeschreven door "het Spoorwegjournaal" en "Holland Scale". Een ideale kans om anderen mijn werk te laten beoordelen. Het resultaat werd het Havendiorama en daarmee het behalen van de eerste prijs. Het begin van intensieve modelbouw.


Het Idee.

Veel mensen hebben me gevraagd hoe ik aan het idee ben gekomen voor dit diorama. Een pasklaar antwoord kan ik daar niet op geven, wel kan ik aangeven hoe ik daarbij te werk ga. Daarbij onderscheid ik twee zaken:
. Voorwaarden waaraan een diorama moet voldoen.
. Het onderwerp van het diorama.Voorwaarden.

.Een diorama moet naar mijn mening van alle kanten te bekijken zijn. Er is dus geen duidelijke voor- of achterkant.
.Het verrassingselement zit in kleine details.
.Als men een diorama voor de tweede of derde keer ziet moeten er altijd zaken zijn die men bij de eerste keer niet zag.
.Alles op het diorama moet logisch verklaarbaar zijn: er moet een verhaal achter zitten..Ik werk niet naar tijdperk of bestaande situaties. Er kunnen dus zaken bij elkaar staan die in de werkelijkheid nooit bij elkaar konden staan. Wel moet alles een geheel vormen.

.Het diorama moet een sfeer van gezelligheid/nostalgie uitstralen.
.Het diorama moet een deel van een groter geheel zijn en geen op zich staand gegeven. Het diorama moet die indruk ook geven.

Het onderwerp.

Mijn ideeŽn doe ik op door:
-andere diorama's/modelspoorbanen te bekijken.
-literatuur te lezen over modelbouw.
-catalogi goed te bekijken.
-regelmatig in winkels voor modelspoor rond te kijken.
-buiten op straat en in de natuur mijn ogen goed de kost te geven.
-lid te zijn van de modelspoorvereniging.
Vooral het laatste punt is belangrijk. Men kan daar ideeŽn uitwisselen en zijn eigen
werk laten zien. Door positieve kritiek blijft men dan niet op een peil staan maar kan men zichzelf steeds verbeteren.Naar boven